Disclaimer en Privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Mens & relatie verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden.

Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mens & relatie worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die u deelt, gedeeld heeft of in de toekomst zult delen met Mens & Relatie per mail, telefoon of een van onze websites, is enkel voor gebruik door ons en onze medewerkers. Deze informatie zal nooit met derden gedeeld worden, of hieraan worden verkocht of op andere wijze uitgewisseld worden.
Wij zijn erg trots op onze digitale nieuwsbrief met leuke interessante weetje en artikelen. Wij willen deze dan ook graag naar u sturen, maar doen dit enkel en alleen op het moment dat u expliciet heeft aangegeven dit op prijs te stellen. Uw naam en emailadres worden voor dit doel door ons verzameld.
Mocht u zich in de toekomst voor onze nieuwsbrief willen afmelden, dan kan dit heel gemakkelijk door middel van de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Voor een uitgebreide, engelstalige versie van onze privacy-statement: klik hier.

Voor de algemene voorwaarden omtrent de RelatieTalentenTest verwijzen wij u naar deze pagina

© Copyrights 2019 Mens & Relatie

Kazernestraat 10 * 5928 NL Venlo
Telefoonnummer 088-0221900
KvK 12036722 * NL8059.72.833B01
http://www.mens-en-relatie.nl